Nội dung

Tham gia hoạt động Đua Top Tài Phú diễn ra tại máy chủ mới Minh Giáo Kiếm, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhân được những phần thưởng hấp dẫn quý giá.

Thời gian diễn ra

 • Từ ngày 10/5 đến 00h00 ngày 01/6/2020.
 • Nơi nhận thưởng: NPC Lễ Quan tại các thành thị và thôn trấn.
 • Lưu ý: Hệ thống chỉ tính vị trí xếp hạng cập nhật lúc 00:00 ngày cuối cùng kết thúc đua TOP chứ không tính điểm tích lũy.

Phần thưởng Đua Top Vinh Dự Tài Phú

 • Top 5 nhân sĩ có điểm Tài Phú cao nhất tại máy chủ Minh Giáo Kiếm sẽ được nhận các phần thưởng bên dưới.
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
 • 100 vạn Đồng Thường
 • 500 vạn Bạc Khóa
 • 2000 vạn Bạc thường
 • 05 Huyền Tinh cấp 10 (không khóa, vĩnh viễn)
 • 5000 (Thịnh Hạ 2010) Hạng Liên
Hạng 2
 • 100 vạn Đồng Thường
 • 300 vạn Bạc Khóa
 • 1000 vạn Bạc thường
 • 03 Huyền Tinh cấp 10 (không khóa, vĩnh viễn)
 • 4000 (Thịnh Hạ 2010) Hạng Liên
Hạng 3~5
 • 100 vạn Đồng Thường
 • 200 vạn Bạc Khóa
 • 700 vạn Bạc thường
 • 02 Huyền Tinh cấp 10 (không khóa, vĩnh viễn)
 • 4000 (Thịnh Hạ 2010) Hạng Liên